PSZOK Wrocław

Rodzaje przyjmowanych odpadów

Proces obsługi PSZOK

Punkt wymiany rzeczy używanych

Czego PSZOK nie przyjmuje

Cennik

Akcje i promocje

Materiały do pobrania

Punkt wymiany rzeczy używanych

Do punktu przyjmowane są przedmioty, które ze względu na swój stan mogą zostać wykorzystane przez innych mieszkańców. Dostarczane przedmioty powinny być sprawne, nieuszkodzone, czyste, w dobrym stanie technicznym i niestwarzające zagrożenia dla użytkowników.

Mieszkańcy mogą dostarczać przedmioty takie, jak:

R

Meble, np. krzesła tapczany, stoły ……

R

$Nazwa przedmiotu z 13a np. $Nazwa przedmiotu z 13b

R

$Nazwa przedmiotu z 13a np. $Nazwa przedmiotu z 13b

R

$Nazwa przedmiotu z 13a np. $Nazwa przedmiotu z 13b

Przyjmowanie i wydawanie przedmiotów jest bezpłatne.

Powrót do serwisu PSZOK-INFO

Skip to content