PSZOK Wrocław

Rodzaje przyjmowanych odpadów

Proces obsługi PSZOK

Punkt wymiany rzeczy używanych

Czego PSZOK nie przyjmuje

Cennik

Akcje i promocje

Materiały do pobrania

Proces obsługi w PSZOK

Procedura przyjęcia odpadów:

1. Weryfikacja przez pracownika PSZOK czy jest się upoważnionym do korzystania z PSZOK.
2. Sprawdzenie przez pracownika PSZOK rodzaju dostarczonych odpadów.
3. Zważenie odpadów.
4. Zarejestrowanie przyjętych odpadów w ewidencji z uwzględnieniem następujących danych:

  • data przyjęcia odpadów,
  • kod/frakcja i waga odpadów,
  • dane osobowe mieszkańca,
  • adres nieruchomości, z której pochodzą odpady.

5. Rozładunek odpadów w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK.

Uwaga!

Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów gdy:

  1. Ilość i rodzaj dostarczonych odpadów budzi wątpliwość, co do źródła ich pochodzenia, w szczególności wskazuje, że mogą pochodzić z działalności gospodarczej.
  2. Nie posiadasz dokumentów upoważniających do korzystania z danego PSZOK.
  3. Dostarczone frakcje odpadów komunalnych są zanieczyszczone / zmieszane.
  4. Dostarczone odpady komunalne, w szczególności odpady niebezpieczne, nie mają możliwości wiarygodnej ich identyfikacji (np. zastępcze opakowanie, brak etykiety na opakowaniu itp.), co może powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi.
  5. Odpady komunalne w formie płynnej dostarczone są w nieszczelnych opakowaniach.
  6. Dostarczone frakcje odpadów znajdują się na liście odpadów nieprzyjmowanych w PSZOK.

Powrót do serwisu PSZOK-INFO

Skip to content