NAZWA GMINY

PSZOK WROCŁAW

 

PSZOK Wrocław

Rodzaje przyjmowanych odpadów

Proces obsługi PSZOK

Punkt wymiany rzeczy używanych

Czego PSZOK nie przyjmuje

Cennik

Akcje i promocje

Materiały do pobrania

PSZOK WROCŁAW

Na terenie gminy $Nazwa gminy w miejscowości $Nazwa miejscowości działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. $Nazwa ulicy $Numer budynku.

Prowadzącym PSZOK jest $Prowadzący.

}

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 16:00
Sobota: 10:00 – 16:00

Numer kontaktowy:

+48 555 444 333
022 555 444 333

Mapa lokalizacji:

Powrót do serwisu PSZOK-INFO

Skip to content