GMINA
UJAZD

 

Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych
w gminie Ujazd

Informacje o PSZOK

Rodzaje przyjmowanych odpadów

Proces obsługi w PSZOK

Materiały edukacyjne

Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w gminie Ujazd

}

Godziny otwarcia:

PSZOK w budowie

Adres Punktu:

PSZOK w budowie

Numer kontaktowy:

Prowadzący PSZOK:

Związek Międzygminny „Czysty Region”
ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn-Koźle

W gminie Ujazd realizowany jest projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Planowana całkowita wartość projektu wynosi 1 736 756,81 zł, w tym dofinasowanie z RPO WO 2014-2020, Oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 476 243,29zł.

Zakończenie inwestycji planowane jest XXXXX r.

Zakres prac obejmować będzie budowę wiaty magazynowej, kontenera socjalno-biurowego, dwóch pomieszczeń magazynowych, utwardzenia, wagi z fundamentem, tablic edukacyjnych, ławek, ogrodzenia wraz z bramą, instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem terenu, instalacji kanalizacyjnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, instalacji wodociągowej wraz z niezbędnymi urządzeniami ppoż. oraz dojazdu (fragment drogi dojazdowej).

Mapa lokalizacji:

Powrót do serwisu PSZOK-INFO

Skip to content