GMINA
TURAWA

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kotorzu Małym

Informacje o PSZOK

Rodzaje przyjmowanych odpadów

Proces obsługi PSZOK

Materiały edukacyjne

Materiały do pobrania

Pytania i odpowiedzi

Rodzaje przyjmowanych odpadów

Mieszkańcy gminy Turawa mogą bezpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kotorzu Małym następujące rodzaje odpadów komunalnych:

Tworzywa sztuczne

Metale

Opakowania wielomateriałowe

Papier

Szkło

Bioodpady

Meble i inne odpady wielkogabarytowe

Odpady budowlane i rozbiórkowe

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużyte opony

Odpady niebezpieczne

Zużyte baterie i akumulatory

Przeterminowane leki i chemikalia

Odpady wytworzone podczas iniekcji domowych

Odzież, tekstylia

Powrót do serwisu PSZOK-INFO

Skip to content