GMINA
TURAWA

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kotorzu Małym

Informacje o PSZOK

Rodzaje przyjmowanych odpadów

Proces obsługi PSZOK

Materiały edukacyjne

Materiały do pobrania

Pytania i odpowiedzi

Proces obsługi w PSZOK

Procedura przyjęcia odpadów:

1. Zgłoszenie dostarczenia odpadów pracownikowi PSZOK.

2. Pracownik PSZOK sprawdzi czy jesteś upoważniony do korzystania z danego PSZOK. W celu nieodpłatnego przekazania odpadów do PSZOK zabierz ze sobą:

 • oświadczenie o pochodzeniu odpadów stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu,
 • dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokument potwierdzający dokonywanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Pracownik PSZOK sprawdzi czy dostarczone przez Ciebie odpady są zgodne z regulaminem PSZOK, tzn. czy są posegregowane, odpowiednio zabezpieczone (np. odpady płynne w szczelnych pojemnikach z oryginalną etykietą) i czy znajdują się w wykazie odpadów przyjmowanych do PSZOK.

4. Pracownik PSZOK może poprosić Cię o zważenie dostarczanych odpadów.

5. Rozładunek odpadów we wskazanych przez pracownika PSZOK kontenerach lub pojemnikach.

Pamiętaj! Pracownik PSZOK nie wyjmuje i nie umieszcza w pojemnikach przywiezionych odpadów, wskazuje jedynie miejsce lub pojemnik, w którym należy umieścić odpad.

Uwaga!

Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów gdy:

 1. których ilość wskazuje na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,
 2. jeżeli zostały dostarczone w ilości ponad limity ustalone w załączniku nr 2 do regulaminu,
 3. gdy dostarczone frakcje odpadów są zmieszane,
 4. nieprawidłowo zabezpieczonych,
 5. odbiegających właściwościami od odpadów wymienionych w załączniku nr 2 do regulaminu,
 6. zanieczyszczonych innymi frakcjami odpadów w sposób uniemożliwiający kwalifikację odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów,
 7. niezidentyfikowanych, niewiadomego pochodzenia, o nieznanym składzie,
 8. których przyjęcie byłoby sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

Powrót do serwisu PSZOK-INFO

Skip to content