GMINA
TURAWA

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kotorzu Małym

Informacje o PSZOK

Rodzaje przyjmowanych odpadów

Proces obsługi PSZOK

Materiały edukacyjne

Materiały do pobrania

Poziom przygotowania do ponownego użycia
i recyklingu →

Roczna analiza stanu
gospodarki odpadami komunalnymi →

Powrót do serwisu PSZOK-INFO

Skip to content