GMINA
TURAWA

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kotorzu Małym

Informacje o PSZOK

Rodzaje przyjmowanych odpadów

Proces obsługi PSZOK

Punkt wymiany rzeczy używanych

Czego PSZOK nie przyjmuje?

Limity i cennik

Akcje i promocje

Materiały edukacyjne

Materiały do pobrania

Pytania i odpowiedzi

Czego PSZOK nie przyjmuje?

Do PSZOK nie będą przyjmowane:

Q

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

Q

odpady zawierające azbest,

Q

części samochodowe (np.: szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii, plastiki samochodowe),

Q

odpady niebezpieczne, których nie można w wiarygodny sposób zidentyfikować (brak etykiet),

Q

odpady w nieszczelnych (cieknących) opakowaniach,

Q

sprzęt budowlany i rolniczy,

Q

butle gazowe,

Q

opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,

Q

odpady poprodukcyjne, odpady pochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej.

Powrót do serwisu PSZOK-INFO

Skip to content