GMINA
TURAWA

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kotorzu Małym

Informacje o PSZOK

Rodzaje przyjmowanych odpadów

Proces obsługi PSZOK

Punkt wymiany rzeczy używanych

Czego PSZOK nie przyjmuje?

Limity i cennik

Akcje i promocje

Materiały edukacyjne

Materiały do pobrania

Pytania i odpowiedzi

Cennik

Lp.Rodzaj odpadów komunalnychRoczny limit odpadów na nieruchomość (budynek jednorodzinny
/lokal mieszkalny)
Opłata za 1 kg odpadów powyżej limitu
1.Meble i inne odpady wielkogabarytowe300 kg/nieruchomość/rokbrak możliwości opłaty ponad limit
2.Odpady budowlane i rozbiórkowe500 kg/nieruchomość/rokbrak możliwości opłaty ponad limit
3.Zużyte opony 4 szt./nieruchomość/ rokbrak możliwości opłaty ponad limit

Powrót do serwisu PSZOK-INFO

Skip to content