GMINA
TARNÓW OPOLSKI

Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych
w Tarnowie Opolskim

Informacje o PSZOK

Rodzaje przyjmowanych odpadów

Proces obsługi w PSZOK

Punkt wymiany rzeczy używanych

Materiały edukacyjne

Materiały do pobrania

Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Tarnowie Opolskim

}

Godziny otwarcia:

PSZOK w budowie

Adres Punktu:

PSZOK w budowie

Numer kontaktowy:

Prowadzący PSZOK:

Związek Międzygminny „Czysty Region”
ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn-Koźle

W gminie Tarnów Opolski realizowany jest projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Planowana całkowita wartość projektu wynosi XXXX zł, w tym dofinasowanie z RPO WO 2014-2020, Oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości XXXX zł. Zakończenie inwestycji planowane jest XXXX r.

Mapa lokalizacji:

Powrót do serwisu PSZOK-INFO

Skip to content