Informacje o PSZOK

Rodzaje przyjmowanych odpadów

Proces obsługi PSZOK

Punkt wymiany rzeczy używanych

Obowiązujące akty prawne

Zasady selektywnej zbiórki odpadów

Materiały edukacyjne

Rodzaje przyjmowanych odpadów

Gospodarka odpadami w gminie Pokój – obowiązujące zasady

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z trenu gminy Pokój jest:

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych

Ekowod Sp. z o.o.

ul. Mariańska 2

46-100 Namysłów

Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) jest Instalacja Komunalna do mechaniczno -biologicznego przetwarzania odpadów MBP w Opolu ul. Podmiejska 69, bioodpadów oraz pozostałości po segregacji, odbieranych przez podmiot od mieszkańców jest Instalacja Komunalna w Gotartowie.

Na terenie gminy Pokój, w Miejscowości Zieleniec pod numerem 14 ( dawna stacja uzdatniania wody) funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Obowiązujące akty prawne związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do pobrania tutaj

Powrót do serwisu PSZOK-INFO

Skip to content