GMINA
NIEMODLIN

Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Gościejowicach Małych

Informacje o PSZOK

Rodzaje przyjmowanych odpadów

Proces obsługi PSZOK

Akcje i promocje

Materiały edukacyjne

Proces obsługi w PSZOK

Procedura przyjęcia odpadów:

1. Zgłoszenie dostarczenia odpadów pracownikowi PSZOK.

2. Zarejestrowanie przyjętych odpadów w ewidencji z uwzględnieniem następujących danych:

 • dane dostarczającego odpady,
 • miejsce pochodzenia odpadów (adres),
 • ilość poszczególnych frakcji odpadów,
 • kod i rodzaj odpadu,
 • szacunkowa waga odpadów,
 • potwierdzenie (podpis) przekazania i przyjęcia odpadów przez oddającego i przyjmującego odpady.

Aby przejść weryfikację pracownik PSZOK może poprosić Cię o okazanie:

 • dokumentu potwierdzającego zameldowanie na terenie Gminy Niemodlin,
 • dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłaty w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Niemodlin.

3. Pracownik PSZOK sprawdzi czy dostarczone przez Ciebie odpady są zgodne z regulaminem PSZOK, tzn. czy są posegregowane i odpowiednio zabezpieczone (np. odpady płynne w szczelnych pojemnikach z oryginalną etykietą).

4. Umieszczenie odpadów we wskazanych przez pracownika PSZOK pojemnikach lub kontenerach.

Pamiętaj! Pracownik PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu, jedynie pokaże miejsce, do którego należy je donieść/dowieźć, i w którym miejscu umieścić.

 

Uwaga!

Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów gdy:

 1. rodzaj i ilość dostarczonych odpadów wykracza poza zakres funkcjonowania PSZOK,
 2. brak jest możliwości stwierdzenia rodzaju dostarczonych odpadów,
 3. odpady zostały dostarczone w sposób nieposegregowany,
 4. ilość dostarczanych odpadów oraz ich skład (nietypowy dla prac domowych) wskazuje na ich pochodzenie z prowadzonej działalności gospodarczej lub budowy albo rozbiórki obiektów budowlanych,
 5. pochodzą od podmiotów prowadzących działalność z zakresie zbiórki i transportu odpadów,
 6. jest to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

Powrót do serwisu PSZOK-INFO

Skip to content