GMINA
NIEMODLIN

Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Gościejowicach Małych

Informacje o PSZOK

Rodzaje przyjmowanych odpadów

Proces obsługi PSZOK

Punkt wymiany rzeczy używanych

Czego PSZOK nie przyjmuje?

Limity i cennik

Akcje i promocje

Materiały edukacyjne

Akcje i promocje

Czego PSZOK nie przyjmuje?

Do PSZOK nie będą przyjmowane:

Q

zmieszane odpady komunalne

Q

odpady zanieczyszczone

Q

materiały zawierające azbest

Q

gaśnice i butle gazowe

Q

szyby samochodowe

Q

części samochodowe

Q

odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji

Q

odpady w opakowaniach cieknących

Q

styropian budowlany

Powrót do serwisu PSZOK-INFO

Skip to content