GMINA
LUBSZA

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mąkoszycach, w gminie Lubsza

Informacje o PSZOK

Rodzaje przyjmowanych odpadów

Proces obsługi PSZOK

Punkt wymiany rzeczy używanych

Czego PSZOK nie przyjmuje?

Limity i cennik

Zasady selektywnej zbiórki odpadów

Materiały edukacyjne

Materiały do pobrania

Pytania i odpowiedzi

Czego PSZOK nie przyjmuje?

Do PSZOK nie będą przyjmowane:

Q

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

Q

części samochodowe (np.: szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii, plastiki samochodowe),

Q

opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,

Q

gaśnice i butle gazowe,

Q

odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),

Q

odpady w opakowaniach cieknących,

Q

odpady poprodukcyjne,

Q

odpady budowlane zawierające azbest, papę, smołę, ondulinę itp.

Powrót do serwisu PSZOK-INFO

Skip to content