GMINA
LEŚNICA

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Leśnica

Informacje o PSZOK

Rodzaje przyjmowanych odpadów

Proces obsługi PSZOK

Materiały edukacyjne

Rodzaje przyjmowanych odpadów

Mieszkańcy gminy Leśnica mogą bezpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krasowej następujące rodzaje odpadów komunalnych:

Bioodpady:

surowe odpady roślinne (np. obierki z warzyw i owoców) powstające w gospodarstwach domowych, trawa, kwiaty, liście, rozdrobnione gałęzie (o maksymalnej długości 30 cm).

Popiół:

z palenisk przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń na pobyt ludzi i do ogrzewania wody do celów sanitarnych.

Odpady wielkogabarytowe:

meble, okna bez szyb, łóżka, materace, dywany, wykładziny, zabawki dużych rozmiarów, choinki, drzwi.

Opony:

opony samochodów osobowych o średnicy nieprzekraczającej 23 cali, opony jednośladów.

Odpady budowlano-remontowe:

powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku prac budowlanych, rozbiórkowych i remontowych przeprowadzonych samodzielnie przez mieszkańców: gruz, beton, płyty kartonowo-gipsowe; zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych (armatura łazienkowa).

Szkło płaskie:

szyby okienne, drzwiowe.

Szkło opakowaniowe:

opakowania szklane bez zawartości (słoiki, butelki, szklane opakowania po kosmetykach).

Papier:

opakowania z papieru i tektury (papierowe pudełka, kartony), papier i tektura (makulatura, gazety i czasopisma, zeszyty, katalogi).

Opakowania wielomateriałowe:

kartony po mleku, sokach.

Styropian opakowaniowy

Tworzywa sztuczne i metale:

puszki, garnki metalowe, patelnie; plastikowe opakowania po żywności, kosmetykach, płynach do mycia i chemii gospodarczej.

Tworzywa sztuczne inne niż opakowaniowe:

wiadra, miski, kosze.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

zużyte urządzenia zawierające freony (lodówki, chłodziarki, klimatyzatory, dystrybutory wody), lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (np. świetlówki), zabawki i inne sprzęty zasilane baterią lub podłączane do prądu (np.: pralki, piekarniki, zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio, aparaty fotograficzne, telefony, telewizory, komputery, drukarki, odkurzacze, żelazka).

Baterie i akumulatory

Opakowania zawierające odpady niebezpieczne:

opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi; opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. opakowania po farbach).

Przeterminowane leki

Chemikalia:

rozpuszczalniki, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, detergenty zawierające substancje niebezpieczne.

Odpady o charakterze medycznym:

odpady niebezpieczne niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek (np. igły po insulinie).

Oleje i tłuszcze:

jadalne (np. olej z frytkownicy), inne niż jadalne stanowiące odpad niebezpieczny.

Kod odpaduNazwa odpadu
$Kod odpadu1$Nazwa odpadu1
$Kod odpadu2$Nazwa odpadu2
$Kod odpadu3$Nazwa odpadu3
$Kod odpadu4$Nazwa odpadu4

Powrót do serwisu PSZOK-INFO

Skip to content