GMINA
LEŚNICA

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Leśnica

Informacje o PSZOK

Rodzaje przyjmowanych odpadów

Proces obsługi PSZOK

Materiały edukacyjne

Proces obsługi w PSZOK

Procedura przyjęcia odpadów:

1. Pracownik PSZOK poprosi Cię o podanie adresu nieruchomości, na której zostały wytworzone odpady i na tej podstawie sprawdzi, czy jesteś upoważniony do bezpłatnego przekazania odpadów do danego PSZOK.

2. Pracownik PSZOK sprawdzi czy dostarczone przez Ciebie odpady są zgodne z regulaminem PSZOK, tzn. czy są posegregowane i bez zanieczyszczeń, odpowiednio zabezpieczone (np. odpady płynne w szczelnych pojemnikach) i czy znajdują się na liście odpadów przyjmowanych w PSZOK.

3. Zarejestrowanie przyjętych odpadów w ewidencji z uwzględnieniem następujących danych:

  • data przyjęcia odpadów,
  • kod/frakcja i waga odpadów,
  • dane osobowe mieszkańca,
  • adres nieruchomości, z której pochodzą odpady.

4. Zważenie odpadów.

5. Pracownik PSZOK poprosi Cię również o okazanie potwierdzenia uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Wystawienia przez pracownika PSZOK potwierdzenia przyjęcia odpadów w PSZOK.

7. Rozładunek odpadów do oznaczonego pojemnika/kontenera lub złożenie w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK.

Pamiętaj! Pracownik PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu, jedynie pokaże miejsce, do którego należy je donieść/dowieźć, i w którym pojemniku lub koszu umieścić.

Uwaga!

Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów gdy:

1. odpady zostały dostarczone niezgodnie z przepisami, w szczególności jeśli stwierdzi, że dostarczone odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej i nie powstały w wyniku prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwagi na to, że:

  • ilość dostarczonych odpadów przekracza możliwości ich wytworzenia przez gospodarstwo domowe,
  • charakter odpadów wskazuje, że źródło ich pochodzenia jest inne niż gospodarstwo domowe.

Powrót do serwisu PSZOK-INFO

Skip to content