GMINA
KOLONOWSKIE

Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Kolonowskiem

Informacje o PSZOK

Rodzaje przyjmowanych odpadów

Proces obsługi PSZOK

Punkt wymiany rzeczy używanych

Czego PSZOK nie przyjmuje?

Limity i cennik

Akcje i promocje

Materiały edukacyjne

Materiały do pobrania

Pytania i odpowiedzi

Czego PSZOK nie przyjmuje?

Do PSZOK nie będą przyjmowane:

Q

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

Q

części samochodowe,

Q

odpadów z działalności gospodarczej i rolniczej,

Q

papy,

Q

wełna mineralna,

Q

płyty eternitowe,

Q

styropian ociepleniowy.

Powrót do serwisu PSZOK-INFO

Skip to content